• destinazioni
tokyo

東京

Tokyo

kyoto

京都

Kyoto

kanazawa

金沢

Kanazawa

hirosakijo

弘前

Hirosaki

furano

富良野

Furano

goryokaku

函館

Hakodate

okinawa

沖縄

Okinawa

shirakawa-go

白川郷

Shirakawa-go

odori koen

札幌

Sapporo

osaka

大阪

Osaka

nara

奈良

Nara

okayama

岡山

Okayama

hiroshima

広島

Hiroshima

kagoshima

鹿児島

Kagoshima

nagasaki

長崎

Nagasaki